perjantai 7. helmikuuta 2014

Työpajat ovat elämysten ja oppimisen paikkoja museoissa

Museopedagogiikka tarjoaa parhaimmillaan museokävijöille oppimiskokemuksia mahdollisimman monilla eri tavoilla, sillä oppijoitakin on monenlaisia. Työpajatoiminta lisää ja tukee näitä oppimisen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan opastus- ja työpajatoiminta tukevat toisiaan ja välittävät yleisölle sellaista tietoa, jota museovierailulla ei välttämättä muuten saisi.

Työpajatoiminta perustuu filosofi John Deweyn ajatukseen tekemisen ja kokemuksen kautta oppimisesta. Dewey korosti elämyksellisyyden merkitystä oppimisprosessissa. Elämys on kärsinyt sanana hurjan inflaation – silti elämyksellisyyden osuus oppimisessa on yhä tärkeä. Viihdyttävien kokemusten ja elämyksellisyyden etsiminen ja tuottaminen tapahtumien ja pedagogiikan kautta eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus, eivätkä taide tai tieto historiasta saa jäädä elämyksellisyyden jalkoihin. Tieto, sisältö ja oppiminen ovat aina tärkeimpiä, työpajatoiminnassakin.

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu merkitysten luomisen kautta; hahmotamme ja opimme uutta tietoa vertaamalla ja liittämällä sitä aiempiin kokemuksiimme ja tietoomme. Syvän oppimiskokemuksen tuottamisessa pyritään luomaan yhteys menneisyyden ihmisten elämästä tai taiteen ilmiöstä museokävijän elämään ja kokemuksiin. Oppiminen syntyy merkitysten luomisen ja elämyksen kautta. Elämyksellinen oppiminen eroaa pinnallisesta oppimisesta siinä, että pinnallinen oppimiskokemus voi unohtua ajan myötä – koettu elämys taas ei koskaan unohdu.

Oppimisen aktivoiva elämys voi syntyä moniaistisen näyttelykokemuksen kautta, mutta vuorovaikutus ja tekemisen kautta oppiminen syventävät oppimisen tasoa. Työpaja- ja kurssitoiminnassa opitaan vuorovaikutteisesti syventymällä museon aihepiireihin itse tekemällä, kokemalla ja kysymällä. Museoilla ja erityisesti niiden työpajoilla on tärkeä tehtävä: tarjota kävijälle se kokemus, että hänen tekemillään tulkinnoilla ja ajatuksilla menneisyydestä tai taiteesta on merkitystä

Maria Huokkola
Taideohjaaja, Linnan Paja

Lähteet:
Dewey, John. 1934. Art as Experience. New York: Putnam.
Räsänen, Marjo. 2000. Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja.
Kuvat: Turun linnan Paja, kuvaaja Ania Padzik/Turun museokeskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti